KOMPLEXNÉ SLUŽBY - GEODÉZIA A KARTOGRAFIA

Naša spoločnosť Vám od roku 2007 ponúka služby v oblasti geodézie, kartografie a katastra. Zameriavame sa najmä na pôsobenie v okresoch Trnava, Piešťany, Hlohovec a Pezinok. Ako hlavné priority si kladieme včas dodané a kvalitne spracované geodetické práce, s ktorými je náš zákazník spokojný. Všetky geodetické práce pre kataster nehnuteľností podliehajú autorizačnému overeniu. Držiteľom tohto oprávnenia sme od 30.3. 2011.